دروس طلایی پایه هشتم
دروس طلایی پایه هشتم
موجود   1,500,000 ریال
10%
خیلی سبز ریاضی هفتم تیزهوشان (پاسخ)
خیلی سبز ریاضی هفتم تیزهوشان (پاسخ)
موجود 3,000,000 ریال 2,700,000 ریال
10%
گاج عربی هشتم (کار)
گاج عربی هشتم (کار)
موجود 1,650,000 ریال 1,485,000 ریال
10%
گاج عربی نهم (کار)
گاج عربی نهم (کار)
موجود 1,750,000 ریال 1,575,000 ریال
10%
گاج انگلیسی هفتم (کار)
گاج انگلیسی هفتم (کار)
موجود 1,540,000 ریال 1,386,000 ریال
خیلی سبز فارسی هشتم (کار)
خیلی سبز فارسی هشتم (کار)
موجود   1,950,000 ریال
11%
خیلی سبز علوم نهم (کار)
خیلی سبز علوم نهم (کار)
موجود 2,890,000 ریال 2,572,100 ریال
15%
خیلی سبز علوم هفتم (ماجرا)
خیلی سبز علوم هفتم (ماجرا)
موجود 2,060,000 ریال 1,751,000 ریال
13%
خیلی سبز فارسی هشتم (ماجرا)
خیلی سبز فارسی هشتم (ماجرا)
موجود 1,750,000 ریال 1,522,500 ریال
15%
خیلی سبزعلوم هشتم (کار)
خیلی سبزعلوم هشتم (کار)
موجود 2,650,000 ریال 2,252,500 ریال
10%
خیلی سبز علوم هشتم  (ماجرا)
خیلی سبز علوم هشتم (ماجرا)
موجود 2,100,000 ریال 1,890,000 ریال